Αναλυτικό Βιογραφικό

Σπουδές

 1. 1973-1977: Α.Σ.Ο.Ε.Ε. - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.
 2. 1977-1978: UNIVERSITE D'AIX - MARSEILLE III - Institut d' Administration des Entreprises (DESS - Διοικ. Επιχειρήσεων).
 3. 1978-1982: INSTITUT AGRONOMIQUE MEDITERANNEEN (MSc - Economie Agro-alimentaire).
 4. 1978-1982: UNIVERSITE DE MONTPELLIER I (DEA και DOCTORAT 3e CYCLE - Διοικ. Επιχειρήσεων - Ισοτιμία ΔΙΚΑΤΣΑ).

Επιστημονική Ειδίκευση

Μάνατζμεντ, Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Ανάπτυξη Ηγεσίας και Ηγετικών Ομάδων, Διοίκηση Εταιρικής Κουλτούρας και Διοίκηση Αλλαγών

Επιστημονικό - Συγγραφικό Έργο

Επιστημονικές Εργασίες Δημοσιευμένες σε Διεθνή Περιοδικά με Κρίση

 1. "The sound of silence- A space for morality? The role of solitude for ethical Decision Making."(υποδημοσίευση) Journal of Business Ethics (ISI, ABS, FT, Golden List)
 2. "The role of silence on employees attitudes, "the day after a merger", Personnel Review 2011 (συνεργασία: Ι. Νικολάου, Μ. Βακόλα –ISI, ABS)
 3. "Who speaks up at work? Dispositional influences on employees' voice behavior", Journal: Personnel Review 37,pp 666-679 (2008), (συνεργασία: I. Nikolaou, M. Vakola, Dimitris Bourantas – ISI, ABS)
 4. "A decision model for outsourcing training functions: distinguishing between generic and firm-job-specific training content", International Journal of Human Resource Management (2008), (συνεργασία: E. Galanaki, N. Papalexandris – ISI, ABS, FT Golden List)
 5. "Selecting Change Agents: Exploring Traits and Skills in a Simulated Environment Authors", Journal of Change Management 7, pp291-313 (2007), (συνεργασία:Ioannis Nikolaou, Athanasios Gouras, Maria Vakola -ABS)
 6. "Antecedents and consequences of organizational silence: an empirical investigation" Employee Relations 25(5), (2005), pp 441-458 (συνεργασία με Μ. Βακόλα-ABS)
 7. "Strategic Human Resource Management and its effect on firm performance: An implementation of the competing values framework", Forthcoming International Journal of Human Resource Management (2003) 14(4), pp680-699 (Συνεργασία με Λ. Παναγιωτοπούλου και Ν. Παπαλεξανδρή – ISI, ABS, FT Golden List)
 8. "Gaining Employee Trust after Acquisition: Implications for Managerial Action", Employee Relations, Ιανουάριος 2000 (Σε συνεργασία με Ν. Παπαλεξανδρή και Ε. Νικάνδρου- – ABS)
 9. "Organizational culture: The FOCUS questionnaire", European Journal of Work and Organizational Psychology, (1999), 8, 551-568 (Σε συνεργασία με Van Muijen et al.-ABS)
 10. "Culture specific and cross culturally generalizable implicit leadership theories: Are attributes of charismatic/ transformational leadership universally endorsed?" Leadership Quarterly (1999), 10 (2),219-256 (Σε συνεργασία με R. House και άλλους συγγραφείς του δικτύου Globe – ISI, ABS, συνεισφορά στην έρευνα)
 11. "Personality Traits Discriminating Employees Between Public and Private Sector Organizations", International Journal of Human Resources Management (Vol.10, No2, 1999, (Σε συνεργασία με Ν. Παπαλεξανδρή – ISI, ABS, FT Golden List).
 12. "The CEO as corporate champion of technological innovation", Technology Analysis and Strategic Management, Vol. 10, No 1, 1998, pp. 89-109 (Σε συνεργασία με Β. Παπαδάκη- ISI, ABS)
 13. "Modeling post-acquisition employee behavior: typology and determining factors", Employee Relations, Vol. 20, No 1, 1998, pp. 73-91 (Σε συνεργασία με Ε. Νικάνδρου - ABS).
 14. "Greek Management: Diagnosis and prognosis", International Studies of Management and Organization, Vol. 26, No 3, 1996, pp. 13-32 (Σε συνεργασία με Β. Παπαδάκη - ABS).
 15. "Differences in Leadership and influence between public and private organizations", International Journal of Human Resources Management, Vol.4, No.4, pp.859-871, 1993 (Σε συνεργασία με Ν. Παπαλεξανδρή – ISI, ABS, FT Golden List)).
 16. "Factors affecting the State Owned Entreprises Autonomy", Organization Science, (Vol. 4, No 4, 1993, pp. 645-666, (Σε συνεργασία με Σ. Λιούκα και Β. Παπαδάκη – ISI, ABS, FT Golden List)).
 17. "Correlates to export involvement of manufacturing firms", Journal of Applied Business Research, Vol. 8 No 2, pp. 48-55 (Σε συνεργασία με Γ. Χαλικιά και Π. Μάλιαρη – ABS).
 18. "Variables Affecting organizational commitment: Private versus public owned organizations in Greece", Journal of Managerial Psychology, Vol. 7, No 1, pp. 3-10, 1992, (Σε συνεργασία με Ν. Παπαλεξανδρή -ABS).
 19. "Attitudes towards women as managers: The case of Greece", International Journal of Human Resources Management, Vol. 2, No 2, pp. 133-148, 1991, (Σε συνεργασία με Ν. Παπαλεξανδρή – ISI, ABS, FT Golden List)).
 20. "Sex Differences in Leadership: Leadership styles and sub-ordinate satisfaction, Journal of Managerial Psychology, Vol. 5, No 5, pp. 7-10, 1991, (Σε συνεργασία με Ν. Παπαλεξανδρή-ABS).
 21. "Discrimination variables between systematic and non-systematic exporting manufacturing firms in Greece", Journal of Global Marketing, Vol. 4, No 2, pp. 21-38, 1991, (Σε συνεργασία με Γ. Χαλικιά-ABS).
 22. "Culture gap in Greek Management", Organization Studies, Vol. 11, No. 2, pp. 261-283, 1990, (Σε συνεργασία με Γ. Αναγνωστέλη Γ. Μαντέ και Α. Κεφαλά ISI, ABS).
 23. "Avoiding dependence on distributors and suppliers", Long Range Planning, Vol.22, No 3, 1989, pp.140-149. (ISI, ABS)
 24. "Leadership styles, need satisfaction and the organizational commitment of Greek managers", Scandinavian Journal of Management, Vol.4, No 4, 1988, pp.121-134.(ABS)
 25. "The profile of the Greek managers", European Management Journal, Vol.5, No 1, 1987, pp.56-61 (Σε συνεργασία με Γ.Μαντέ-ABS).
 26. "Does Market Share lead to Profitability?", Long Range Planning, Vol.20, No 5, 1987, pp.102-108 (Σε συνεργασία με Γ.Μαντέ –ISI, ABS).
 27. "The foreign control dependence and competition of the Greek food sector". Food Policy, Vol.11, No 1, 1986, pp.12-16. (ISI, ABS)
 28. "Industrie: Les bases de la competitivite internationale", Revue Francaise De Gestion, No 42, 1983, pp.31-43.
 29. "Structures financieres: Handicap concurrentiel des industries agro-alimentaires grecques", Spoudai, Vol.ΛΒ, Νο 4, 1982, pp.671-688.

Επιστημονικές Εργασίες Δημοσιευμένες σε Συλλογικούς Τόμους και Πρακτικά Συνεδρίων με Κρίση

 1. "Psychological contract creation of Newcomers: A diary study exploring the role of social influence". Academy of Management Conference, 2009 (συνεργασία: M. Tomprou, I. Nikolaou)
 2. "The potential Dynamics of the psychological contracting during selection and socialization." Academy of Management Conference, 2007
 3. "The Leaders call for solitude: solitude as a mechanism for authentic leadership development" Academy of Management Conference, 2007 (συνεργασία Ο. Επιτροπάκη)
 4. "Αποδοχή και στυλ ηγεσίας της γυναίκας μάνατζερ στην Ελλάδα: μια διαχρονική έρευνα" (συνεργασία Ν. Παπαλεξανδρή, Ε. Γαλανάκη, στο "Γυναίκα και Διοίκηση Επιχειρήσεων, εκδ. Σιδέρης)
 5. "Leadership and organizational trait". Texas Tech University 2007 (συνεργασία Α. Δαλακούρα)
 6. "The leaders call for solitude: solitude as a mechanism for authentic leadership". Academy of Management Conference 2007 (συνεργασία Ο. Επιτροπάκη, Ε. Παπαλόη)
 7. "Cultural influences on leadership and organizations: Project GLOBE" in ADVANCES IN GLOBAL LEADERSHIP edited by Mobley W.H., JAI PRESS (in press, συν. R. House και μεγάλου αριθμού άλλων συγγραφέων).
 8. "Evaluation of Higher Education Institutions: The case of Greece", Έκδοση ΟΟΣΑ, 1998 (συν. με Σ. Λιούκα και Β. Παπαδάκη).
 9. "Strategic Leadership and Technological Innovation: An Empirical Investigation", ΣΥΝΕΔΡΙΟ ACADEMY OF MANAGEMENT, 1997, USA (συν. με Β. Παπαδάκη).
 10. "Πολιτική Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων στο Δημόσιο Τομέα", ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ο.Π.Α., 1997, Τόμος Β, σελ. 99 – 118.
 11. "Επιδράσεις του Ιδιωτικού Μάνατζμεντ στο ‘Δημόσιο’: Η Ελληνική Εμπειρία", ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΔΔ, 1996, σελ. 16.
 12. Applications of statistical and other management science methods in European organizations (Bulletin of the International Statistical Institute, pp. 421-422, 48th Session, Cairo, 1991 (συν. με Madsen, Krinstensen, Nishiwski, Jones, Halikias και Ostergaard).
 13. "Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Διάθεσης για Απόδοση των Εργαζομένων στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα στην Ελλάδα", ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ, σελ. 543-569, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 1993 (συν. με Ν. Παπαλεξανδρή).
 14. "CEO personality characteristics related to export performance", in Conference Proceedings, EUROPEAN MARKETING ACADEMY, 1992 (συν. με Γ. Χαλικιά).
 15. Use of Management Science techniques with special emphasis on the use of statistical methods in Marketing. Proceedings, EMAC, 1991 (συν. με Madsen, Krinstensen, Nishinski, Jones και Halikias).
 16. Organizational commitment and its impact on organizational effectiveness, INTERNATIONAL CONFERENCE 1990, INTERNATIONAL SOCIOLOGICAL ASSOCIATION AND UNIVERSITY OF PIRAEUS (σσ. 96).
 17. "Patterns of Export Competitive Strategy", in Advanced Research in Marketing Conference Proceedings, EUROPEAN MARKETING ACADEMY, 1990, pp. 401-412 (συν. Γ. Χαλικιά).
 18. "Discriminating variables between systematic and non-systematic exporting manufacturing firms in Greece". EUROPEAN MARKETING ACADEMY, Conference Proceeding 1989, pp.409-428 (συν. με Γ.Χαλικιά).
 19. "Ένα σενάριο για το Μάνατζμεντ στην Ελληνική Βιομηχανία προς το 2000", ΠΡΑΚΤΙΚΑ, 13o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΕ, 1989, ΤΟΜΟΣ Β', σελ. 267-279 (συν. με Γ. Μαντέ).
 20. "Effects of leadership gap on organizational commitment and need satisfaction", ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΑΣΟΕΕ, 1988, σελ. 347-363.
 21. "Aφοσίωση και ικανοποίηση ως μεταβλητές ανταγωνιστικότητας των Δημοσίων Επιχειρήσεων στην αγορά στελεχών", 8o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΕΕ, 1988.
 22. "On the culture of Greek organizations", PROCEEDINGS OF THE EASTERN ACADEMY OF MANAGEMENT, 1987, pp.213-218 (συν. με Γ. Μαντέ, Γ. Αναγνωστέλη και Α. Κεφαλά).

Βιβλία

 1. Διοίκηση Πωλήσεων (εκδ. Οδυσσέας 1987, συνεργασία Γ. Μαντές)
 2. Μάνατζμεντ (εκδ. Μπένος 2001, διδάσκεται σε μεγάλο αριθμό Τμημάτων ΑΕΙ και ΑΤΕΙ)
 3. Ηγεσία: Ο δρόμος της διαρκούς επιτυχίας (εκδόσεις Κριτική, 2005- best seller)
 4. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (συνεργασία με Ν. Παπαλεξανδρή, εκδόσεις Μπένος 2005, διδάσκεται σε μεγάλο αριθμό Τμημάτων ΑΕΙ και ΑΤΕΙ)
 5. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (συνεργασία με Βάθη, Παπαβασιλείου, Ρεκλείτη, ΟΕΔΒ, διδάσκεται στα Λύκεια)
 6. Όλα σου τα ‘μαθα, με ξέχασα μια λέξη (εκδόσεις Πατάκη, στις λίστες των best seller από το 2008 μέχρι το 2011, Βραβείο Αναγνωστών ΕΚΕΒΙ 2008)
 7. Επί σκηνής χωρίς πρόβα (εκδόσεις Πατάκη 2010, best seller)
 8. Πρόλογοι αρκετών βιβλίων μεταξύ των οποίων των καθηγητών του Harvard J. Kotter "Η καρδιά της αλλαγής" (Εκδόσεις Prothesis) και H. Gardner "Αλλάζοντας γνώμη" (εκδ. Κριτική)

Ερευνητική Εμπειρία

Ως Επιστημονικός Υπεύθυνος Στα Παρακάτω Ερευνητικά Προγράμματα

 1. "Στρατηγικές Εξαγωγών των Ελληνικών Επιχειρήσεων", (Χρηματοδότηση ΕΠΕΤ-ΓΓΕΤ, 1998).
 2. "Στρατηγική Εσωτερίκευσης-Εξωτερίκευσης: Ολοκλήρωση του Μοντέλου της Εξάρτησης Πόρων και του Μοντέλου του Κόστους Συναλλαγών" (σε εξέλιξη, χρηματοδότηση Κ.Ε./ΟΠΑ).
 3. "Οργανωσιακή Κουλτούρα: Μέτρηση και Επιδράσεις", (Χρηματοδότηση ΚΟΕ/ΟΠΑ, στα πλαίσια διεθνούς ερευνητικού προγράμματος 12 χωρών με συντονιστή το Πανεπιστήμιο της Λουβαίν-Βέλγιο, Συνεργασία με Ν. Παπαλεξανδρή).
 4. "Επιδράσεις των Χαρακτηριστικών της Προσωπικότητας των Ανωτάτων Στελεχών στις Δομές και τις Στρατηγικές των Ελληνικών Επιχειρήσεων", (Χρηματοδότηση ΚΟΕ/ΟΠΑ, 1988).
 5. "Στάσεις ως προς τη Γυναίκα Μάνατζερ στην Ελλάδα", (Χρηματοδότηση Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, 1988).
 6. "Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ικανοποίησης, Αφοσίωσης και Παρακίνησης των Εργαζομένων στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση", (Χρηματοδότηση ΥΒΕΤ - Συντονισμένο Πρόγραμμα Δημόσιας Διοίκησης, 1988).
 7. "Επιδράσεις του Κοινωνικοπολιτιστικού Περιβάλλοντος στο Ελληνικό Μάνατζμεντ", (Χρηματοδότηση ΥΒΕΤ - Πρόγραμμα Ελεύθερης Έρευνας, 1985).
 8. "Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Εξαγωγικών Επιδόσεων των Ελληνικών Βιομηχανικών Επιχειρήσεων", (Συνεργασία με Γ. Χαλικιά, Χρηματοδότηση ΚΟΕ/ΟΠΑ, 1986).

Ως Μέλος Ερευνητικής Ομάδας

 1. "Τύποι ηγεσίας και οργανωσιακή κουλτούρα" (συμμετοχή σε διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα που συντονίζει το Wharton Business School, 1998).
 2. "Πρότυπα διοίκησης και αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων στην Ελλάδα" (ΕΠΕΤ ΙΙ, συν. με καθηγητή Σ. Λιούκα, 1997, Αναπλ. Επιστημονικός υπεύθυνος Δ. Μπουραντάς).
 3. Αξιολόγηση των Πανεπιστημίων (Ερευνητικό Πρόγραμμα ΟΑΣΑ 1996 – 1998).
 4. "Χρήση των ποσοτικών μεθόδων και τεχνικών στην Ευρώπη" (συμμετοχή σε διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα που συντόνισε το Aarhus School of Business).
 5. "Ανώτατη Εκπαίδευση Οικονομικής Επιστήμης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στη Γαλλία". (Στα πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμματος της καθηγήτριας κ. Πετράκη-Κώττη, ΚΟΕ/ΟΠΑ 1989).
 6. "Διοίκηση Προσωπικού και Διευθυντικά Στελέχη Διοίκησης Προσωπικού στην Ελλάδα". (Επιστημονικός Υπεύθυνος ο Καθηγητής κ. Χ. Κανελλόπουλος, Χρηματοδότηση ΚΟΔΕ-ΕΛΚΕΠΑ, 1989).
 7. "Ο Κλάδος της Ελληνικής Αργυροχρυσοχοΐας". (Χρηματοδότηση Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών 1989, Συνεργασία Θ. Λιανός, Β. Πατσουράτης, Γ. Σαμαράς).
 8. "La prise des decisions strategiques dans les petites entreprises". ERFI - UNIVERSITE DE MONTPELLIER 1988.

Διδακτικό Έργο

Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση

 • 1998-σήμερα : Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων για Στελέχη στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • 2002-σήμερα : Αναπληρωτής Διευθυντής Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
 • 1999-σήμερα : Καθηγητής Μάνατζμεντ στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • 1995-σήμερα : Αναπληρωτής Καθηγητής Μάνατζμεντ στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • 1991-1995 : Επίκουρος Καθηγητής Μάνατζμεντ στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • 1988-1992 : Εξωτερικός Συνεργάτης του Institut Agronomique Mediteranneen de Montpellier (Θέματα Στρατηγικής Αγροτοβιομηχανιών)
 • 1988 (6 μήνες) : Επισκέπτης Λέκτορας, Universite de Montpellier I (Θέματα Στρατηγικής)
 • 1986-1989 : Επισκέπτης Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών (Μάνατζμεντ)
 • 1985-1990 : Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (Μάνατζμεντ)
 • 1982-1984 : Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων Ασφαλείας (Μάνατζμεντ)
 • 1982-1991 : Λέκτορας Α.Σ.Ο.Ε.Ε. (Οργάνωση και Διοίκηση, Διοίκηση Προσωπικού, Επιχειρηματική Πολιτική και Στρατηγική)
 • 1981-1982 : Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΟΕΕ.

Εκπαιδεση - Ανάπτυξη Στελεχών

Υπεύθυνος σχεδιασμού και υλοποίησης εκπαιδευτικών ακαδημαϊκών προγραμμάτων ανάπτυξης στελεχών μεταξύ των οποίων:

 • Executive Leadership Programme – ΟΠΑ
 • Πρόγραμμα Ανάπτυξης Στελεχών ΕΛΤΑ – ΟΠΑ
 • Πρόγραμμα ανάπτυξης στελεχών Eurobank – ΟΠΑ
 • Πρόγραμμα ανάπτυξης στελεχών ΕΒΕΑ – ΟΠΑ
 • Corporate University – WIND

Εκπαιδευτής μεσαίων και ανωτάτων στελεχών μεγάλου αριθμού Ελληνικών και Πολυεθνικών επιχειρήσεων μεταξύ των οποίων: Coca-Cola, Pepsico, Nestle, Unilever, Citibank, Eurobank, Barclays Bank, Rank Xerox, SAP, Bayer, Roche, Pfizer, Vodafone, Cosmote, Wind, ETE, Εμπορική Τράπεζα, Alpha Bank, TITAN, Nokia Siemens, Boheringer ING, Carrefour, ΑΒ Βασιλόπουλος, Όλυμπος, Γερμανός, Apivita, Alumil, Alico, Interamerican, Εθνική Ασφαλιστική, Victoria, ATE, ΔΕΗ, Υγεία, Ιασώ, Akzo Nobel, Schneider, BAT, Bosch, ΔΟΛ, Praktiker, Attica, Αεροδρόμιο Αθηνών, J & P Αβαξ, Μινέρβα, Henkel, Χατζόπουλος, Εγνατία Τράπεζα, Ελληνική Τράπεζα, Famar, EKO.

Επαγγελματική Εμπειρία

Συμβουλευτική Εμπειρία

Συμβουλευτικές υπηρεσίες στη Στρατηγική, Οργάνωση, στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και στη Διοίκηση Αλλαγών για μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων και οργανισμών μεταξύ των οποίων Nestle, Cosmote, Coca-Cola, Εθνική Ασφαλιστική, Famar, Diageo, Wind, S&B, Apivita, Εγνατία Τράπεζα, ΑΤΕ, ΟΣΕ, ΓΕΝΝΟΠ ΔΕΗ, ΟΜΕ-ΟΤΕ, ΙΓΜΕ, ΠΥΡΚΑΛ, ΗΛΠΑΠ, Ασπροφος, Alumil, Alico, Boehringer ING, Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο Προεδρίας, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΚΑΠΕ, Φουρλής.

Διοικητική Εμπειρία

 • Υπεύθυνος πωλήσεων σε επιχείρηση καλλυντικών (1975-1977)
 • Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος σε βιομηχανία τροφίμων (1983-1985)
 • Διευθυντής Ανάπτυξης σε συμβουλευτική εταιρεία (1991-1997)
 • Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Apivita

Διακρίσεις–Υποτροφίες

 • Υποτροφία CHIEMM-ΟΟΣΑ (1978-1980)
 • Πρώτο βραβείο διδακτορικής διατριβής της Λ. Βασάλου (επιβλέπων καθηγητής) από το European Foundation for Management Development (EFMD-2007)
 • Βραβείο υψηλής διδακτικής επίδοσης από το τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας – ΟΠΑ
 • Βραβείο Αναγνωστών για το μυθιστόρημα "Όλα σου τα ‘μαθα, μα ξέχασα μια λέξη" (Εθνικό Κέντρο Βιβλίου 2008)

Προσκεκλημένος Ομιλητής

Έχει προσκληθεί ως ομιλητής τα τελευταία δέκα χρόνια περισσότερες από 300 φορές σε επιστημονικά και επαγγελματικά συνέδρια, επίσημες διοργανώσεις και σε εκπαιδευτικές εκδηλώσεις οργανισμών όπως Λύκεια, Πνευματικά Κέντρα, Δήμοι, Φιλανθρωπικές και Κοινωνικές Οργανώσεις, Πολιτικά κόμματα, ΑΕΙ, Νοσοκομεία, Ένοπλες Δυνάμεις, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Επιμελητήρια, Συνεταιριστικές Οργανώσεις, κλπ

Άρθρα - Συνεντεύξεις Στα ΜΜΕ και Επαγγελματικά Περιοδικά

Μεγάλος αριθμός (περισσότερων των 300) άρθρων και συνεντεύξεων έχουν φιλοξενηθεί σε περιοδικά, εφημερίδες, ραδιόφωνο και TV τα τελευταία δέκα χρόνια.

Λίγα Λόγια

Ο Δημήτρης Μπουραντάς είναι καθηγητής του Μάνατζμεντ, Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διοίκησης Επιχειρήσεων για στελέχη (Executive MBA) και Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος (MSc) Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Επικοινωνία

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ευελπίδων 47 και Λευκάδος

Social Media